kəsdirmək

kəsdirmək
1. icb. Başqasına kəsmək işi gördürmək. Şalbanın başını kəsdirmək. Ağacı kəsdirmək. İtin quyruğunu (qulağını) kəsdirmək. Meşəni kəsdirmək. Meynələri kəsdirmək. – <Səfər bəy:> Kəsdirəcəyəm qoyunu, bişirdəcəyəm kababı. B. T.. <Səkinə Rüstəmə:> Özün deyirsən ki, stol açacağam, qoyun kəsdirəcəyəm, düyü islatdıracağam. M. İ..
2. f. Bir yerdə dayanıb gözləmək, dayanıbdurmaq, durub əl çəkməmək. Aslan isə, vaxt keçir, deyə, obaşdan gedib vağzalı kəsdirib oturdu. C. C.. <Zərifə:> Sabah tezdən maarif şöbəsinin qapısını kəsdirdim. T. Ş. S.. Nədənsə <Hacı Sultanı> yenə nikbət tutdu. Alacaqlılar qapısını kəsdirdilər. S. H.. Yanını kəsdirmək – birinin yanından əl çəkməmək, daim yanında olmaq. Xəstənin yanını kəsdirmək. – <Ağcaqız:> Şahsənəm düz bir saatdır ki, kəsdirib yanını, ayılmayırsan. «Aşıq Qərib». <Kərəm:> Kəsdirəydim yastığının yanını; Bir tutaydım kirpiyinin sanını. «Əsli və Kərəm». Qulu səhər tezdən mədənin yanını kəsdirmişdi. A. Ş..
3. icb. Verməyə qoymamaq, davam etdirməyə mane olmaq, icazə verməmək, saxlamaq. Təqaüdünü kəsdirmək. Qazı (suyu, işığı) kəsdirmək.
4. icb. Sifarişlə bir şey hazırlatmaq. <Koroğlu:> Əzəldən bilsəydim sənin halını; Əşrəfidən kəsdirərdim nalını. «Koroğlu».
5. icb. Biçdirmək. Paltarlarını kəsdirmək.
6. icb. Çəpərlətmək, hasarlatmaq, aranı çəpər (hasar, barı) ilə böldürmək. Aranı kəsdirmək.
7. f. Qəti qərara gəlmək; müəyyənləşdirmək. Ezamiyyətə getməyi kəsdirdi. – Beləcə aydın bir mühakimədən sonra Qurbanlı öz aləmində Ruhnəvazla evlənməyi kəsdirdi. Ç.. // Təxmin etmək, başa düşməyə çalışmaq. İndi o və mən bir-birimizin gözlərinə baxıb, kimin sözə başlayacağını kəsdirmək istəyirdik. H. N..
8. f. köhn. Sünnət etdirmək. Uşağı kəsdirmək.
◊ Kəsdirə bilməmək – müəyyən edə bilməmək, qətiləşdirə bilməmək; təxmin edə bilməmək, qərara gələ bilməmək. Ulduz bunun nə demək olduğunu, hara düşdüyünü kəsdirə bilmədi. Ə. M.. Qız . . <Adiləyə> nə cavab verəcəyini, onunla nə tərzdə danışacağını kəsdirə bilmədi. Q. İlkin.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • əsdirmə — «Əsdirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əsdirmək — 1. icb. Əsməyə, titrəməyə məcbur etmək; əsməsinə, titrəməsinə səbəb olmaq; titrətmək, silkələndirmək. Külək yarpaqları əsdirdi. – Zərrintac xanım şəhadət barmağını qaldırıb ilan başı kimi əsdirdi. S. R.. 2. t siz. dan. Veyil veyil gəzmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birləşdirmək — f. 1. Yapışdırmaq, birbirinə calamaq, qovuşdurmaq, bir birinə bənd etmək. Elektrik məftillərini birləşdirmək. Sınmış hissələri lehimlə birləşdirmək. 2. Bir neçə, yaxud bir çox şeyi bir araya toplayıb bir tam halına salmaq. Müəssisələri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yüngülləşdirmək — f. 1. Zəhmətini, əziyyətini, çətinliyini, ağırlığını azaltmaq; asanlaşdırmaq. Əmək şəraitini yüngülləşdirmək. Yolu yüngülləşdirmək. İşini yüngülləşdirmək. Vəziyyətini yüngülləşdirmək. 2. Zəifləşdirmək, yumşaltmaq, azaltmaq. Dərdini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sadələşdirmək — f. Sadə şəklə salmaq, bəsitləşdirmək, asanlaşdırmaq. Sxemi sadələşdirmək. Maşının konstruksiyasını sadələşdirmək. Orfoqrafiyanı sadələşdirmək. – Məşədibəy izahını daha da sadələşdirdi. M. Hüs.. // məc. Bəsitləşdirmək, bayağılaşdırmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sakitləşdirmək — f. 1. Sakit etmək, rahatlandırmaq; rahatsızlığını, iztirabını, həyəcanını aradan qaldırmaq; təskin etmək. <Aslanın> xoş və təbəssümlü baxışları ən qəzəbli və ya böyük həyəcan keçirən adamı belə sakitləşdirə bilərdi. S. Vəliyev. Sərvinaz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəqiqləşdirmək — f. Dəqiq hala salmaq, tam düzgün hala gətirmək, dürüstləşdirmək, qəti müəyyənləşdirmək. Məlumatı dəqiqləşdirmək. Rəqəmləri dəqiqləşdirmək. Mövzunun adını dəqiqləşdirmək. – Orxan nə illah elədi, Bakıdan ayrıldığı günlərin sayını dəqiqləşdirə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərinləşdirmək — f. 1. Daha dərin etmək, dərinliyini artırmaq. Quyunu dərinləşdirmək. Çayı dərinləşdirmək. 2. məc. Daha da şiddətləndirmək, daha da artırmaq (qüvvətləndirmək, ciddiləşdirmək, ağırlaşdırmaq). Mübahisələri dərinləşdirmək. Ziddiyyəti dərinləşdirmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • komplektləşdirmək — f. Bir şeyin komplektini düzəltmək, təkmilləşdirib komplektə çatdırmaq. Jurnalları komplektləşdirmək. Kitabxananı komplektləşdirmək. Bir illik qəzeti komplektləşdirmək. // Bir idarənin, şöbənin və s. tərkibini işçilərlə təmin etmək, onların… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kütləşdirmək — f. 1. Küt hala salmaq, kəsməz hala salmaq, kəsərini azaltmaq. Bıçağı kütləşdirmək. Qayçını kütləşdirmək. – Dostlar! Kütləşdirməyək döyüş yarağını. S. Rüst.. 2. məc. Həssaslığını, qavrama qabiliyyətini, dərrakəsini azaltmaq, zəiflətmək; küt eləmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”